Våra politikers enorma misslyckande

Under flera årtionden efter kriget hade vi politiker som insåg vikten av att skydda befolkning mot krig, mot avspärrningar och mot andra hot. Men så upptäckte politikerna att Rysslands försvar höll på att falla samman. Då började - i politisk enighet -  en enorm och totalt ansvarslös nedmontering av allt det som byggts upp efter andra världskriget. Det var en oförlåtlig ansvarslöshet!

Ingen analys verkar ha gjorts, utan man trodde att "aldrig mera krig, aldrig mer avspärrningar". Ändå hade det inte krävts mycket eftertanke: I Ryssland härskade Putin, en gammal KGB-agent som tyckte att Sovjetunionens kollaps var en katastrof. Han drömde om att Ryssland åter skulle bli stort och mäktigt. Att Rysslands försvar höll på att rosta bort berodde på att oljepriset var så lågt att Rysslands ekonomi var usel. Men sen höjdes oljepriserna och Ryssland rustade upp och började dessutom uppträda aggressivt.

Anders Ygeman borde lämna politiken helt. Han är komplett omdömeslös (nedanstånde är hämtat från bloggen Copurnica): 

År 2017 höll dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) ett tal om det moderna civila försvaret. Beskedet var bland annat att det inte kan bygga på forna tiders lager, att det ska fokusera på IT och att det ska värna demokratin. 2020 har vi inga lager och regeringen gick vidare med sitt förslag om att begränsa demokratin och låta regeringen köra över riksdagen med dekret.

Anders Ygeman (S) inledde talet på Folk & Försvars rikskonferens 2017 med några rader om att objektiva fakta inte är så viktigt, utan att känslor är viktigare:
"Årets ord är enligt Oxford Dictionaries är "Post-truth". Post-sanning.
En ungefärlig översättning är att den anger ett förhållanden under vilka objektiva fakta är mindre inflytelserika än tyckande, känslor och personlig övertygelse i att forma den allmänna opinionen.
Vi har lämnat ett år där känslor förväxlats med fakta."

Detta var ett halvår innan Ygeman fick sparken som inrikesminister efter att under lång tid inte lyckats boka en möteslokal för att berätta för statsministern om den så kallade Transportstyrelseskandalen där kvalificierat hemliga uppgifter om svenska agenters kvalificierade skyddsidentiteter flyttats ur landet till Serbien.

Som inrikesminister 2017 hade han ansvar för den civila delen av försvaret, och höll då sitt tal på Folk & Försvar i Sälen (tal på regeringens hemsida). Bland annat sades följande om svunna tiders lager, av t ex skyddsmasker:
"Den som endast ser tillbaka på ett civilt försvar så som det såg ut i svunnen tid, med livsmedelslager, regionala civilbefälhavare och skyddsmasker undrar kanske hur detta ska ske.
Men ett modernt civilt försvar ska inte bygga på strukturerna från förr. Det skulle inte fungera, och skulle inte rusta oss för att möta dagens och morgondagens utmaningar."

En stor del av talet ägnas åt sårbarheter inom IT. Det kostar nämligen väldigt lite att hålla sig med lite IT-experter, som kan ge lite expertråd till en IT-bransch fylld av faktiska experter som löser i princip alla problem inom ett dygn (utom bokningsssystem för regeringens lokaler). Till skillnad mot t ex lager av sjukvårdsutrustning, skyddsmasker med mera som i svunna tider.

Vidare så menade Ygeman att "ett modernt civilt försvar ska värna demokratin". Nyligen nåddes vi av beskedet att regeringen med Ygeman som energi- och digitaliseringsminister går vidare med förslaget att få härska med dekret och ta beslut som inte har stöd i befintliga lagar utan att riksdagen får säga sitt. Det är väl att värna demokratin får man förmoda i en post-sanning värld, där känslor och personlig övertygelse är viktigast. Man kan meditera lite över vad för åtgärder det är regeringen vill ta, som inte riksdagen skulle godkänna?