Brf Väderkvarnen 

i Söderdalen

Placeholder Picture

Välkommen till Brf Väderkvarnen i Söderdalen

Brf Väderkvarnen är en bostadsrättsförening i Söderdalen i Jakobsberg i Järfälla kommun. Föreningen äger fyra byggnader: Väderkvarnsgatan 3, Frihetsvägen 2B och 2C samt Mäldgatan 2. Byggnaderna innehåller tillsammans 75 lägenheter och en lokal.

Synpunkter på hemsidan mottages gärna av Webbmaster, (Bo Darsenius, Mäldgatan 2). Information lämnas främst genom nyhetsbrev per mail. Alla med login på hemsidan kommer att få nyhetsbrev. Om fler önskar få nyhetsbrevet maila då Webbmaster med uppgift om namn, mailadress och gatuadress.

OBS: Denna hemsida är under utveckling. Den är inte tagen i bruk. Föreningens nuvarande hemsida når du här.

Aktuellt

2016-08-13
Nästa styrelsemöte: 2016-08-18

2016-07-29

Inglasningsgruppen har nu per mail avrapporterat till styrelsen. Nästa styrelsemöte äger rum 2016-08-18.

2016-07-05
Balkonginglasning: Lumon har nu inkommit med kompletterande information. Sammanställning av de tre offerterna pågår. Sammanställningen och offerterna kommer att behandlas av styrelsen i augusti.

2016-06-29
Styrelsen har fastställt trivselregler. Se avsnittet "Föreningen/Trivselregler".

2016-06-17
Inglasning: Vi har nu fått in alla offerter. Sammanställning och komplettering pågår. Se "Bostaden/Balkonger".

2016-06-08
Inglasning av balkonger: Arbetsgruppen som valdes vid stämman håller nu på att samla in offerter från tre leverantörer. Se avsnittet /Bostaden/Balkong och uteplats.

Brf Väderkvarnen i Söderdalen förvaltar byggnaderna på Väderkvarnsgatan 3, Frihetsvägen 2B och 2C samt Mäldgatan 2.