Brf Väderkvarnen 

i Söderdalen

Placeholder Picture

Välkommen till Brf Väderkvarnen i Söderdalen

OBS: Denna hemsida är under utveckling. Den är inte tagen i bruk. Föreningens nuvarande hemsida når du här.

Brf Väderkvarnen är en bostadsrättsförening i Söderdalen i Jakobsberg i Järfälla kommun. Föreningen äger fyra byggnader: Väderkvarnsgatan 3, Frihetsvägen 2B och 2C samt Mäldgatan 2. Byggnaderna innehåller tillsammans 75 lägenheter och en lokal.

Synpunkter på hemsidan mottages gärna av Webbmaster, (Bo Darsenius, Mäldgatan 2). Information lämnas främst genom nyhetsbrev per mail.  Om du inte får nyhetsbrevet maila då Webbmaster med uppgift om namn, mailadress och gatuadress.


Aktuellt

2016-10-16
Under november kommer de tillfälliga markparkeringsplatserna att flyttas när JM byggstartar den fjärde etappen, Mjölnaren. De nya platserna kommer att finnas något högre upp i området där Ramirent nyligen haft sitt kranupplag. Dessa platser kommer att finnas fram tills garaget är färdigställt.

2016-10-04 Inglasning:
Utförlig information angående inglasning har sänts ut i nyhetsbrev. Styrelsen tillåter inledningsvis inte inglasning av översta våningen, och inte heller på bottenplan.  Lumon delar 2016-10-14 ut information och offerter till alla berörda lägenheter. Lumon kommer till Väderkvarnen för visning 2016-10-18 kl 18:30. Information om det delas ut 2016-10-14.

2016-09-26
Första nyhetsbrevet sänds ut till medlemmarna. 74 prenumeranter!

2016-09-22 Från styrelsemötet
Arbetsgruppen för inglasning förordar Lumon. Styrelsen har ingen invändning. 
Diskuterades omläggning av säkringar, elupphandling och avläsningar med syfte att minska medlemmarnas elkostnader. Utredningsarbete om detta fortsätter.
Det finns anledning misstänka att det finns fall av otillåten andrahandsuthyrning. All andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Viktigt!!

2016-08-18 Från styrelsemötet:
Ekonomisk avräkning mellan JM och föreningen sker per 2016-06-30.
Föreningens lån är slutplacerade.
Budget för 2017 skall tas fram. Beslut senast på styrelsemötet i november.
Parkeringskön övertas nu av föreningen: handlägges av Mikael Åsman.

2016-06-29
Styrelsen har fastställt trivselregler. Se avsnittet "Föreningen/Trivselregler".

2016-06-17
Inglasning: Vi har nu fått in alla offerter. Sammanställning och komplettering pågår. Se "Bostaden/Balkonger".

2016-06-08
Inglasning av balkonger: Arbetsgruppen som valdes vid stämman håller nu på att samla in offerter från tre leverantörer. Se avsnittet /Bostaden/Balkong och uteplats.

Brf Väderkvarnen i Söderdalen förvaltar byggnaderna på Väderkvarnsgatan 3, Frihetsvägen 2B och 2C samt Mäldgatan 2.